Czech Sustainability Leader Award

Proč?

Business Leaders Forum sdružuje zodpovědné firemní lídry už více než 30 let. Odpovědnost a důraz na udržitelnost jejich podnikání je od vzniku BLF jednou z nejdůležitějších věcí, které sledujeme. Vidíme kolem sebe mnoho příkladů hodných následování, proto jsme se rozhodli odpovědné firemní lídry také oceňovat.

Vážíme si těch, kteří spojují akce v oblasti klimatu a obchodní hodnoty, protože věříme, že pokrok pro planetu přijde právě díky zapojení a vedení soukromého sektoru. 
Vědci identifikovali problém a mohou hodnotit naše možnosti; aktivisté a neziskové organizace mohou posílit a umožnit vzájemnou debatu; ale firmy jsou často nejlépe vybaveny k tomu, aby skutečně nasadily řešení na místě a ve velkém měřítku.

Nechceme vytvářet nové žebříčky a ratingy, víme, že celý rámec hodnocení udržitelných aktivit se teprve vyvíjí. Věříme ale v pozitivní motivaci. Podle nás zkrátka má smysl ocenit takové firemní lídry, osobnosti, kteří mohou být příkladem pro ostatní. Vyjádřit jim tím naší podporu a ukázat, že jejich práce má smysl. 

Nezvládneme to ale sami. Chtěli bychom proto do celého procesu zapojit veřejnost. Věříme, že zaměstnanci a kolegové takových lídrů je znají nejlépe a dokáží nám dát vědět i o někom, koho my ostatní (zatím) neznáme.

GRE_5502

Koho hledáme?

Odpovědný a udržitelný firemní lídr by měl být zaměřený na dlouhodobý úspěch firmy, který je v souladu s potřebami a očekáváními všech zúčastněných stran – zaměstnanců, zákazníků, akcionářů, komunity a životního prostředí. Zároveň by měl být schopen propojit udržitelnost s obchodními cíli a zvyšováním profitability firmy.

esg-banner-3

 • 1
  Řídí se etickými normami a je odpovědný za svá rozhodnutí a akce. Respektuje zákony, regulace a lidská práva a je transparentní vůči svým stakeholderům.
 • 2
  Rozumí důležitosti udržitelnosti a bere v úvahu dopady svých rozhodnutí na životní prostředí. Usiluje o minimalizaci negativních dopadů firmy na životní prostředí a podporuje ekologické inovace a praxe.
 • 3
  Rozumí tomu, jak je možné využít udržitelnost k dosažení obchodních cílů. Přistupuje k udržitelnosti také jako k obchodní příležitosti, která může zvýšit hodnotu pro akcionáře, zlepšit reputaci značky a vytvořit konkurenční výhody.
 • 4
  Je angažovaný v komunitě a podporuje sociální sounáležitost. Uznává, že firma je součástí širší společnosti a má vůči ní odpovědnost.
 • 5
  Zaměřuje se na blaho a rozvoj svých zaměstnanců. Podporuje spravedlivé pracovní podmínky, diverzitu a inkluzi a poskytuje možnosti pro vzdělání a růst.
 • 6
  Má jasnou vizi pro budoucnost firmy a je schopen strategicky plánovat pro dlouhodobý úspěch. Je schopen vyvažovat krátkodobé zisky s dlouhodobými cíli a udržitelností.
 • 7
  Je otevřený inovacím a je připravený se adaptovat na změny. Hledá nové a lepší způsoby, jak dosáhnout cílů firmy a podporuje kreativitu a experimentování.
 • 8
  Rozumí důležitosti měření a hodnocení udržitelnosti. Používá udržitelné KPIs a metriky pro sledování a hodnocení výkonu firmy v oblasti udržitelnosti.
 • 9
  Podporuje spolupráci a partnerské vztahy se stakeholdery. Aktivně komunikuje s interními i externími zainteresovanými stranami, zahrnuje je do rozhodovacího procesu a respektuje jejich názory a zájmy.
 • 10
  Vytváří a udržuje transparentní a odpovědné dodavatelské řetězce. Zajišťuje, aby i dodavatelé firmy dodržovali stejné zásady udržitelnosti a etického podnikání, a podporuje udržitelné a odpovědné postupy v celém dodavatelském řetězci.

Jak?

Máte takového šéfa? Je někdo takový ve vašem vedení? Vyplňte formulář níže a dejte nám o něm nebo o ní vědět. Tím ho/ji zařadíte mezi nominanty ocenění Czech Sustainability Leader Award. Tým BLF podle stanovených kritérií vybere ze všech nominovaných pět, kteří postoupí do finále. Z vybraných pěti pak hlasující vyberou vítěze.

Nominace přijímáme od 14. září 2023 do 31. ledna 2024. Mezi březnem a dubnem 2024 proběhne hlasování veřejnosti na této webové stránce.

Vítěz Czech Sustainability Leader 2024 bude vyhlášen na sedmém ročníku ESG Leadership konference v září 2024.

"*" indicates required fields

pokud máte
* povinný údaj

Děkujeme za pomoc a těšíme se na prvního vítěze ceny Czech Sustainability Leader.