Czech Sustainability Leader Award

Proč?

Business Leaders Forum sdružuje zodpovědné firemní lídry už více než 30 let. Odpovědnost a důraz na udržitelnost jejich podnikání je od vzniku BLF jednou z nejdůležitějších věcí, které sledujeme. Vidíme kolem sebe mnoho příkladů hodných následování, proto jsme se rozhodli odpovědné firemní lídry také oceňovat.

Nezvládneme to ale sami. Nemáme šanci nahlédnout do zákulisí všech společností a zároveň chceme poznat i příběhy, které nejsou tak veřejně známé. Chtěli bychom proto do celého procesu zapojit veřejnost. Věříme, že zaměstnanci a kolegové takových lídrů je znají nejlépe a dokáží nám dát vědět i o někom, koho my ostatní neznáme.

GRE_5502

Koho hledáme?

Odpovědný a udržitelný firemní lídr by měl být zaměřený na dlouhodobý úspěch firmy, který je v souladu s potřebami a očekáváními všech zúčastněných stran – zaměstnanců, zákazníků, akcionářů, komunity a životního prostředí. Zároveň by měl být schopen propojit udržitelnost s obchodními cíli a zvyšováním profitability firmy.

esg-banner-3

 • 1
  Řídí se etickými normami a je odpovědný za svá rozhodnutí a akce. Respektuje zákony, regulace a lidská práva a je transparentní vůči svým stakeholderům.
 • 2
  Rozumí důležitosti udržitelnosti a bere v úvahu dopady svých rozhodnutí na životní prostředí. Usiluje o minimalizaci negativních dopadů firmy na životní prostředí a podporuje ekologické inovace a praxe.
 • 3
  Rozumí tomu, jak je možné využít udržitelnost k dosažení obchodních cílů. Přistupuje k udržitelnosti také jako k obchodní příležitosti, která může zvýšit hodnotu pro akcionáře, zlepšit reputaci značky a vytvořit konkurenční výhody.
 • 4
  Je angažovaný v komunitě a podporuje sociální sounáležitost. Uznává, že firma je součástí širší společnosti a má vůči ní odpovědnost.
 • 5
  Zaměřuje se na blaho a rozvoj svých zaměstnanců. Podporuje spravedlivé pracovní podmínky, diverzitu a inkluzi a poskytuje možnosti pro vzdělání a růst.
 • 6
  Má jasnou vizi pro budoucnost firmy a je schopen strategicky plánovat pro dlouhodobý úspěch. Je schopen vyvažovat krátkodobé zisky s dlouhodobými cíli a udržitelností.
 • 7
  Je otevřený inovacím a je připravený se adaptovat na změny. Hledá nové a lepší způsoby, jak dosáhnout cílů firmy a podporuje kreativitu a experimentování.
 • 8
  Rozumí důležitosti měření a hodnocení udržitelnosti. Používá udržitelné KPIs a metriky pro sledování a hodnocení výkonu firmy v oblasti udržitelnosti.
 • 9
  Podporuje spolupráci a partnerské vztahy se stakeholdery. Aktivně komunikuje s interními i externími zainteresovanými stranami, zahrnuje je do rozhodovacího procesu a respektuje jejich názory a zájmy.
 • 10
  Vytváří a udržuje transparentní a odpovědné dodavatelské řetězce. Zajišťuje, aby i dodavatelé firmy dodržovali stejné zásady udržitelnosti a etického podnikání, a podporuje udržitelné a odpovědné postupy v celém dodavatelském řetězci.

Jak?

Máte takového šéfa? Je někdo takový ve vašem vedení? Vyplňte formulář níže a dejte nám o něm nebo o ní vědět. Tím ho/ji zařadíte mezi nominanty ocenění Czech Sustainability Leader Award. Tým BLF podle stanovených kritérií vybere ze všech nominovaných pět, kteří postoupí do finále. Z vybraných pěti pak hlasující vyberou vítěze.

Nominace přijímáme od 14. září 2023 do 31. ledna 2024. Mezi březnem a dubnem 2024 proběhne hlasování veřejnosti na této webové stránce.

Vítěz Czech Sustainability Leader 2024 bude vyhlášen na sedmém ročníku ESG Leadership konference v září 2024.

"*" indicates required fields

pokud máte
* povinný údaj

Děkujeme za pomoc a těšíme se na prvního vítěze ceny Czech Sustainability Leader.